Svenn Grønbeck

Web- og mobilutvikler

Beskrivelse

Svenn er en nysgjerrig utvikler med hovedfokus på frontend. Han er genuint interessert i teknologi, og trives godt med å løse tekniske utfordringer. Fra ulike prosjekter innehar han rik erfaring med frontendutvikling, inkludert både web- og mobilutvikling. Av teknologier og rammeverk har han jobbet spesielt mye med React og React Native, blant annet fra Hurtigruten og StyreWeb. Hos sistnevnte hadde han hovedansvar for frontenddelen og mobilapplikasjonen. Svenn verdsetter den brede kompetansen tverrfaglige team fører med seg, og han har mye erfaring med smidig utviklingsmetodikk gjennom SCRUM. Han trives i miljøer med bratt lærekurve hvor han kan utvikle seg, og han er glad i å dele kunnskap med andre.

Status

Svenn er for tiden bosatt i Trondheim, hvor han nylig har fullført en Master i Informatikk v/NTNU. Masteroppgaven omhandlet spillifisering av gjøremål (gamification of chores). Ved siden av studiene har han siden april 2019 vært ansatt som frontendutvikler i StyreWeb. Der har han hovedansvar for bedriftens to mobilapplikasjoner, som har over 20 000 aktive brukere. Sommeren 2020 fikk han anskaffet seg verdifull erfaring som IT-konsulent gjennom et internship hos Netlight i Oslo, og i august 2021 begynner som fulltids IT-konsulent i samme bedrift.

Svenn har kompetanse innen mange forskjellige teknologier, verktøy og rammeverk som HTML5, CSS, JavaScript, Python, Java, PHP, React, React Native, Node, Firebase, MongoDB, Express, Enzyme, Jest, Redux, Git og Figma, for å nevne noen.

RS Puls - Redningsselskapet ⚓

Sommeren 2020 hadde Svenn et internship i konsulentselskapet Netlight i Oslo. Der ble han sammen med syv andre interns tildelt et prosjekt hos Redningsselskapet. Prosjektets formål var å utvikle en plattform, RS Puls, som Redningsselskapet kunne benytte for å se liveposisjoner på sine redningsskøyter, samt informasjon om skøytene, oppdrag og andre relevante ting.

Teamet bestod av seks utviklere og to designere, hvorav Svenn figurerte som fullstackutvikler med mest fokus på frontend. Prosjektet benyttet React til frontend, og med allerede gode grunnleggende ferdigheter i React og flinke designere rundt seg klarte Svenn og resten av utviklingsteamet å levere et godt produkt med høy estetisk kvalitet. Det ble benyttet smidig utvikling vha. Scrum, noe som førte til en iterativ og fremgangsrik utviklingsprosess. Kunden ble fornøyd med minimalistiske og brukervennlige designet, og lot seg i tillegg imponere av all funksjonalitet på plattformen.

RS Puls

Hurtigruten AR

🚢Hurtigruten AR

Som en del av bacheloroppgaven skulle Svenn og resten av teamet levere en Augmented Reality app til Hurtigruten. Appen hadde som hensikt å fungere som guide for passasjerer ombord Hurtigruten sine skip ved å benytte mobilens kamera og plassere AR-objekter på steder med severdigheter eller aktiviteter langs Hurtigrutens reiserute.

Svenn hadde som en del av et seks-manns team hovedansvar for frontenddelen av applikasjonen, med fokus på både design og utvikling. Han designet deler av mobilapplikasjonens brukergrensesnitt i Figma, og utviklet store deler av det i React Native. Med tanke på kundens brukermasse ble det lagt fokus på å designe et brukervennlig og intuitivt brukergrensesnitt. Dette ble oppnådd gjennom flere iterasjoner med design og brukertesting. Utviklingsmessing var det viktig for Svenn å lage gjenbrukbare komponenter i React Native for å effektivisere utviklingsprosessen. Dette ble utført ved å, der det var mulig, konstruere generelle komponenter som tok inn props. Kunden var mer enn tilfreds med leveransen.


StyreWeb - Gnist ⚡

StyreWeb tilbyr tjenester som skal hjelpe foreninger med å oppnå enklere og mer effektiv drift av sin forening. Den sentrale ideen er å bidra til at tillitsvalgte og andre nøkkelpersoner bruker mindre tid på intern administrasjon. På den måten får de mulighet til å rette sin innsats mot medlemmene og foreningen sitt formål. StyreWeb tilbyr kundene sine en applikasjon, Gnist, som ikke hadde blitt oppdatert på en godt stund før dette prosjektet.

I dette prosjektet jobbet Svenn i hovedsak alene, men hadde god tilgang til assistanse fra seniorutviklere. Oppgaven gikk først og fremst ut på å oppdatere en mobilapplikasjon fra en flere år gammel versjon av React Native (0.29) til det som da var nyeste versjon (0.59). Etter å ha analysert omfanget en slik oppgave ville medføre, ble det bestemt at applikasjonen heller skulle lages på nytt, helt fra bunnen av. Dette inkluderte oppsettet av hele applikasjonen, fortsatt i React Native, samt integrasjon mot backend. I dette prosjektet utnyttet han sin kunnskap om hvordan frontend og backend henger sammen, samt sin erfaring innen mobilutvikling til å levere en ny versjon av mobilapplikasjonen som tilfredsstilte kunden. Den aktuelle applikasjonen har i dag over 16 000 aktive brukere, og vedlikeholdes og videreutvikles av Svenn.